Hoe werkt een pickup?

Een pickup is een combinatie van een spoel en een permanente magneet, die ervoor zorgt dat de trilling van de snaren wordt omgezet in een elektrisch signaal dat op zijn beurt weer kan worden versterkt. De wijze waarop de spoel en de magneet zijn samengesteld, bepaalt de sterkte en de frequentiekarakteristiek van dit signaal.

Inductie bij een pickup Door de beweging van een snaar in het permanente magnetisch veld boven de pickup, ontstaat er een verandering van dit veld door de spoel (zie de tekening). Dit wisselende magnetische veld induceert op zijn beurt weer een wisselspanning in de koperdraad van de spoel met een frequentie die gelijk is aan de trilling van de snaar. In de ideale situatie zal elke snaartrilling zonder enige beperking worden omgezet in een elektrisch signaal. De pickup zou dan een volkomen recht frequentiebereik hebben.

In de praktijk is dit echter niet het geval. De pickup heeft een filterkarakteristiek, waardoor bepaalde frequenties beter worden weergegeven dan andere en voor de kleuring van het geluid van een bas of gitaar is dat misschien maar goed ook! Smaken verschillen tenslotte, nietwaar?
De filterkarakteristiek wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inductie, capaciteit en weerstand van de spoel. Deze drie waarden zijn op hun beurt weer afhankelijk van de afmetingen en vorm, het aantal wikkelingen en het gebruikte wikkeldraad van de spoel.
Ook de soort en massa van de in de spoelkern gebruikte magneet of ádaarmee gecombineerde magnetische geleider(s), heeft invloed op het uitgangssignaal van de pickup. Hier spelen de magnetische hardheid, veldsterkte en de vorm van het magnetisch veld in en boven de pickup een rol.

Een (ongewenst) neveneffect van het magnetisch veld, is de optredende string pull die de trilling van de snaar be´nvloed. Een sterkere magneet geeft eerder string pull. Dus als je de pickups te dicht op de snaren afstelt, kan dit verschijnsel gaan optreden. Dit is hoorbaar aan zwevingen in de toon. Je instrument is dan niet goed te stemmen en dan ben je al gauw geneigd om te denken aan een onjuiste afstelling van de intonatie.


á (wordt vervolgd...)


Volgende onderwerp... ??
Ellio Martina Guitars
Almenseweg 29
7211 MD Eefde - the Netherlands
Tel/Fax: +31 (0)575-511006
E-mail: ellio@elliomartina.com